DeeldeZon versnelt de energietransitie op innovatieve wijze. Door de inzet van zonnedaken, bidirectionele en slimme laadpalen maken wij elektrische deelauto’s een dynamisch onderdeel van de duurzame energievoorziening. Zo werken wij in Zuid-Nederland en Vlaanderen aan energieneutrale buurten, wijken en steden en geven wij een antwoord op sociaaleconomische vraagstukken.

DeeldeZon is tot stand gekomen met dank aan subsidie van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Duurzaam en sociaal

DeeldeZon zet de accu van elektrische deelauto’s in voor opslag en teruglevering van zonne-energie. Daarvoor realiseren wij zonnedaken die gekoppeld zijn aan bidirectionele laadpalen (V2G) en smart charging.

De combinatie van een zonnedak, biodirectionele laadpaal en elektrische deelauto zorgt voor enerzijds een energieback-up bij hoge (piek)opbrengsten van de zonnepanelen. Anderzijds kan de accu worden ingezet bij een piekvraag aan energie en de energie terugleveren aan het aangesloten gebouw of wijknetwerk. Op deze manier draagt DeeldeZon bij aan stabilisering van het energienetwerk op lokaal niveau.

Deelauto’s zijn hierbij de meest energiezuinige manier van autogebruik. Naast de positieve effecten op onze ecologische voetafdruk, bieden deelauto’s ook de oplossing voor sociaaleconomische vraagstukken. De toegang tot een deelautosysteem is een goede oplossing voor mensen die niet de middelen hebben een eigen auto aan te schaffen of die in gebieden wonen waar het huidige openbaar vervoer ontoereikend is.

 

Deelauto’s als slimme accu

Uitgangspunt in DeeldeZon is gebruik van deelauto’s. Het doel is gebruikers van de auto’s zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van het laadsysteem. Elektrische auto’s worden een dynamisch onderdeel van onze duurzame energievoorziening. Hiervoor worden gebruiksalgoritmes ontwikkeld. Tevens is door de TUe een simulatiemodel ontwikkeld waarmee het effect van deelauto’s in combinatie met V2G, slim en dom laden inzichtelijk kan worden gemaakt.

DeeldeZon streeft ernaar om in de grensregio (Zuid-Nederland en Vlaanderen) 80 zonnedaken, 63 bi‐directionele laadpalen, 20 slimme laadpalen  en 150 elektrische deelauto’s in op elkaar aangesloten systemen te realiseren. In totaal zullen zo’n 24.000 panelen worden aangesloten.

Laatste nieuwsberichten