Gemeente Venlo als eerste deelnemer in Nederland aan DeeldeZon

Gemeente Venlo heeft op 23 juli j.l. als eerste gemeente in Nederland de intentieovereenkomst getekend voor deelname aan het project DeeldeZon. Hiermee heeft de gemeente Venlo de primeur. Medio september zal dit feestelijk gevierd worden.

De ambitie van gemeente Venlo is groot wanneer het gaat om duurzaamheid, energietransitie, duurzame mobiliteit én vitaliteit van de wijken. Zij hebben de ambitie om alle 23 Venlose wijken te voorzien van elektrische deelauto’s die via slimme bi-directionele laadpalen worden opgeladen met de energie van zonnedaken én deze energie kan weer aan de auto worden onttrokken wanneer er veel vraag is naar elektriciteit. Er wordt gestart met 10 wijken, dit zijn dus 20 elektrische deelauto’s en 10 bi-directionele laadvoorzieningen.

DeeldeZon in België
In België lopen ook al twee projecten van Deeldezon. In de Zuidrand van Antwerpen zijn twee locaties waar een deelauto staat die wordt opgeladen met lokale zonnestroom. Het is de verwachting dat in september in Mortsel een volledig operationele locatie van Deeldezon in gebruik wordt genomen.

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft subsidie verleent voor de realisatie van het project DeeldeZon. Aankomende jaren gaan de Vlaamse en Nederlandse consortiumpartners Zonnova, Buurauto, Zuidtrant, Mijndomein Energie, i.LECO, Pajopower en Over Morgen hiermee aan de slag.