DeeldeZon in Bonheiden

De Belgische gemeente Bonheiden heeft een primeur: dit is de eerste gemeente in België waar een bidirectionele laadpaal is geïnstalleerd. Het DeeldeZonproject dat hier is gelanceerd zorgt ervoor dat deelauto’s in de wijk slim zullen communiceren met de zonne-energie op het dak van de gemeente.

Het platte dak van het gemeentebestuur en de bibliotheek heeft een grote zoncapaciteit. Daarop zijn panelen geplaatst die in totaal 76,9 kWp kunnen opwekken. Aan deze zonne-installatie zijn verschillende deelauto’s gekoppeld, die zijn geplaatst in de parking onder het gebouw. De parking is voorzien van een bidirectionele laadpaal.

Deze bidirectionele laadpaal heeft als functie dat het de auto kan ontladen om in te zetten in het lokale- of wijknetwerk: Vehicle to Grid (V2G). De laadpaal kan door de auto op een later moment, wanneer de zonnepanelen geen of niet voldoende energie kunnen opwekken, de auto ontladen en zo de energie terugleveren aan het pand of aan het energienetwerk. Zo krijgt de accu van de elektrische auto een belangrijke dubbelfunctie: mobiliteit en als achtervang voor zonne-energie.

Belangrijk onderdeel hierbij is dat de auto wordt opgeladen op een ‘slim moment’, smart charging. Dat betekent dat de auto wordt opgeladen op het moment dat er veel zonne-energie voorhanden is.

De auto’s betreffen deelauto’ die kunnen worden gebruikt door inwoners en personeel van de gemeente. Zo stimuleert de gemeente deelmobiliteit. Deelmobitliteit levert voordelen op voor de monitoring en inzet van het bi-directioneel laden, de maatschappelijke duurzaamheid en het creëren van bewustzijn omtrent bi-directioneel laden.

De kans van slagen van een deelauto wordt door het DeeldeZon-project aanzienlijk verhoogd, door de dubbelfunctie van de accu. De deelauto is namelijk nog steeds van waarde wanneer deze stilstaat door inzet op het lokale of landelijke energienetwerk. 

Deelauto’s worden altijd vooraf gereserveerd door de deelnemers, waardoor er zicht is op wanneer de auto ingezet kan worden voor het slim laden en terugleveren van energie. Een deelauto is hiermee meer geschikt om een goede pilot te draaien voor het algemeen inzetten van bidirectioneel laden dan een elektrische auto van één individu.

Daarnaast levert dit project meer begrip op omtrent bidirectioneel laden. Dit is een nog onbekend begrip dat moet worden uitgelegd aan alle actoren. Door het opstarten van een project raken mobiliteitsmedewerkers binnen de gemeente en de eindgebruikers van de deelauto vertrouwd met bidirectioneel laden, waardoor verdere uitrol van innovatieve laadsystemen soepel zal verlopen.