DeeldeZon op RTV – Europa bij Ons

“De zon als motor voor duurzame mobiliteit”

DeeldeZon was te zien op de Belgische televisiezender RTV, in de reeks ‘Europa Bij Ons’ vanuit Provincie Antwerpen. Deeldezonpartners Sophie Loots en Antje Schurman leggen uit waarom een deelwagen het juiste antwoord is op mobiliteit en hoe door DeeldeZon ook kleinere gemeentes mee kunnen werken aan de Green Deal. 

Kijk hier de video:

Sophie Loots: “Dit DeeldeZon-project is ontstaan omdat we merkten dat we als we meer hernieuwbare energie willen plaatsen op gebouwen, het distributienet overbelast zal raken. Een elektrische deelauto is eigenlijk een rijdende batterij, die wij inzetten om het teveel aan groene stroom te capteren. Ook kan de elektriciteit uit de wagen terug worden geleverd aan het net.”

Antje Schurmans: “Het is prettig om een auto te kunnen kiezen en vlot ergens te rijden, als het rijden met de trein niet beschikbaar is. Er komen minder wagens op de weg, je stimuleert carpoolen – je leert zo na te denken over je verplaatsingen. Een elektrische deelwagen is de duurzaamste keuze voor autorijden. Ik kan het iedereen aanbevelen eens een deelwagen te proberen.”

Sophie Loots: “Bij DeeldeZon gaan wij altijd op zoek naar grotere gebouwen waar we de zonnepanelen kunnen leggen en waar er ook plek is in een centrumgebied om een auto neer te zetten. Zodat de mensen snel de auto kunnen gaan gebruiken.

DeeldeZon is haalbaar in kleinere gemeentes, omdat we de combinatie doen tussen deelmobiliteit en hernieuwbare energie. De partners die deelnemen aan het project zijn hiermee de grootste investeerders. Dit project is hiermee belangrijk voor de provincie Antwerpen, omdat we op deze manier ook de kleinere gemeentes kunnen helpen om hun initiatieven rond de Green Deal van Europa te kunnen realiseren. Kleine gemeentes hebben niet altijd de budgetten van grote steden. Zo kunnen we met de Europese middelen die kleine gemeentes ondersteunen.

Dit is een Interreg-project, een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Het is belangrijk om te kijken wat in Nederland er al kan en in Vlaanderen niet en omgekeerd. We leren van elkaar, we leren van elkaars ervaringen en op deze manier proberen we de goede zaken te implementeren in de verschillende landen.”