RADIO REFLEX: EERSTE BIDIRECTIONELE LAADPAAL VAN VLAANDEREN STAAT IN BONHEIDEN

Eerste bidirectionele laadpaal van Vlaanderen staat in Bonheiden

Quotes uit het artikel

“Lokale besturen zijn cruciale partners om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen te behalen. Ze hebben enorm veel potentieel om het verschil te maken en kunnen via meerdere kleinschalige projecten een draagvlak bij de burger creëren. Bonheiden is een prima voorbeeld van een lokaal bestuur met een doortastend en ambitieus energie- en klimaatbeleid. Elektrische deelmobiliteit is de toekomst: gezondere lucht, minder files en goedkoper voor de gebruiker”, aldus Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven.

https://twitter.com/BartSomers/status/1306182350859055111?s=20

Wanneer de huidige opdrachten afgerond zijn zullen er 677 coöperatieve zonnepanelen stroom leveren aan gemeentelijke gebouwen. Dat is goed voor een jaarlijkse besparing van circa 65 ton CO2.”

“Eind 2018 nam de gemeenteraad de beslissing om enkele oude dienstvoertuigen niet zelf te vervangen. In ruil kwamen er 2 elektrische deelwagens via de coöperatie Partago. Deze wagens worden gebruikt als dienstvoertuigen door de medewerkers van de gemeente, maar staan ook 24/7 ter beschikking van de inwoners. Deze aanpak, die deelmobiliteit integreert binnen de gemeentelijke vloot, maakte het mogelijk voor een kleine, landelijke gemeente om van start te gaan met deelmobiliteit.”

Door deel te nemen aan het project ‘Deel de Zon’ kreeg de gemeente de kan