Steve Claeys: “Wij zullen hier niet stoppen, zeker niet”

“Jongere gezinnen zonder wagen nu meteen enthousiasmeren voor deelmobiliteit. Dan hoef je ze niet op een later moment over te halen.” Steve Claeys, de Schepen voor mobiliteit van DeeldeZongemeente Machelen, laat een enthousiast en innovatief geluid horen omtrent de mobiliteitsuitdagingen van Machelen. En enthousiasme, dat is wel nodig voor deze gemeente met relatief klein inwonersaantal tegenover de hoeveelheid doorgaand verkeer. 

Steve over het opgroeien tussen grote verkeersaders in Machelen, het bouwen aan leefbare oplossingen en de inhaalbeweging die Machelen wil maken op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid.

Mobiliteit is uitdagend in Machelen. Waarom?
“Machelen heeft 15000 inwoners en is hiermee een kleine gemeente, maar heeft de mobiliteitsuitdagingen van een grote stad. Dat komt door onze ligging: vlakbij Brussel Airport en aan meerdere grote verkeersaders – waarvan één de ring van Brussel beslaat, één van onze drukste snelwegen. Ondanks deze vraagstukken op verkeersinfrastructuur is er de afgelopen jaren weinig ingezet op verbetering en vernieuwing van de mobiliteit. Er is dus flink wat te doen voor ons.”

En waarom is dit juist de job voor u? Waar haalt u uw passie voor mobiliteit vandaan?
“Ik ben opgegroeid in Machelen en ben dus gewend aan de scheve verhouding tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. Ik voelde al vanaf jongs af aan dat er echt verbetering nodig was. Dit is dan ook een speerpunt van mij vanaf het begin van mijn politieke carrière. Daarom hebben we nu ook een mobiliteitscoördinator aangesteld met bijzonder veel expertise. Daardoor kunnen wij nu al flinke stappen maken naar de opzet en uitvoering van nieuwe plannen.”

Eén van deze plannen is het opzetten van een DeeldeZonproject. De gemeenteraad van Machelen stemde unaniem in om deze zomer twee elektrische deelwagens ter beschikking te stellen aan haar inwoners. Deze elektrische wagens zullen opgeladen worden op zonne-energie dankzij zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Bijzonder aan het project is dat door middel van een V2G-laadpaal een van de wagens op een later moment energie terug zal leveren aan het gemeentehuis. Zo fungeert de accu van de wagen als een batterij voor zonne-energie.

Lees hier de projectbeschrijving van Machelen.

Welke speerpunten heeft Machelen op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid?
“We willen een goede en leefbare oplossing leveren voor het parkeerprobleem binnen onze gemeente. Dat betekent dus niet enkel het optimaliseren van de parkeercapaciteit, maar zoeken naar innovatieve oplossingen . Daarbij willen we onze gebouwen verduurzamen, want momenteel hebben we als gemeentelijke instantie geen enkel gebouw waarbij er zelf energie wordt opgewekt. En dat terwijl de dakoppervlaktes zich wel lenen voor zonne-energie. Daarnaast onderzoeken we hoe we onze twee dorpskernen, die nu gescheiden worden door twee grote autowegen, met elkaar kunnen verbinden met wegen voor voetgangers en fietsers – de zogenaamde ‘trage verbindingen’.”

De wagen staat nu nog teveel centraal in Machelen. Ik geloof dat we hier verschil kunnen maken met deelmobiliteit

 

Wat betekent (elektrische) deelmobiliteit voor de inwoners in de toekomst?
“In onze gemeente gebruiken we de klassieke mobiliteitsoplossingen, waarbij de wagen nog teveel centraal staat. Ik geloof dat we daar verschil in kunnen maken met deelmobiliteit. Zo hebben we binnen onze gemeente momenteel veel parkeeroverlast. Deelwagens zorgen voor veel minder wagens op straat, zeker nu deelwagens vaak de wagens vervangen die veel stilstaan, zoals de tweede auto.”

En voor gemeente Machelen en de bedrijven?
“We gaan niet alleen de bewoners vragen mee te doen. De gemeentelijke dienstwagens zijn verouderd en zullen waar mogelijk worden  vervangen door elektrische deelwagens. En ook aan bouwondernemingen vragen wij of zij ook een deelwagen willen overwegen, het liefst duurzaam.”

Welke duurzaamheidsuitdagingen heeft uw gemeente op het snijvlak mobiliteit en energie?
“We hebben een inhaalbeweging te maken omtrent duurzaamheid. De wagen is hier koning, dus het zal wat kosten om mensen van deelmobiliteit te overtuigen. Maar ik heb er vertrouwen in, want een wagen kost heel veel geld. En je draagt heel veel bij aan de maatschappij. Daarbij, veelal jongere gezinnen die hier komen wonen voor de rust, daarvan hebben er veel nog geen wagen. Vaak nemen die mensen op een later moment wel een auto. Door deze mensen nu te enthousiasmeren voor deelmobiliteit, hoef je ze niet op een later moment over te halen. Daar zie ik zeker kansen.”

We worden geïnspireerd twee vliegen in een klap te maken, in plaats van het opzetten van geïsoleerde projecten.

 

Waarom is het project DeeldeZon van toegevoegde waarde voor uw gemeente?
“De grootste troef is is dat het een combinatie van verschillende oplossingen geeft: het opwekken van energie, het opslaan van de energie in een elektrische wagen en gedeelde mobiliteit. De combinatie maakt het voor Machelen een uniek project. We worden geïnspireerd door dit project om doelstellingen te combineren, twee vliegen in een klap te maken, in plaats van het opzetten van geïsoleerde projecten. We zien dit project als een pilot, inspiratiebron. Want wij zullen hier niet stoppen, zeker niet.”