Persuitnodiging: coöperatief netwerk van elektrische deelauto’s start met 101 deelauto’s.

Graag nodigen we u uit op de officiële lancering van CEDAN, het nieuwe Coöperatief Elektrisch DeelAuto Netwerk, in aanwezigheid van Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters en Federaal Minister van Energie Tinne Vander Straeten.

16 MEI 2021 om 10:30
De KrekeL, Jacques Morrensplein, Bonheiden

De CEDAN-deelnemers

Partago pioniert sinds 2015 met elektrische deelauto’s in een coöperatief systeem. CoopStroom hanteert sinds 2018 een gelijkaardig principe, in combinatie met laadpalen gekoppeld aan eigen, volledig hernieuwbare zonnepaneelinstallaties.

Naast het aspect van de deelwagens werken coöperaties Klimaan en ZuidtrAnt aan Vehicle-To-Grid-laadpalen in het kader van het ‘Deel de Zon’-project. Deze bidirectionele laadpalen zullen in staat zijn om het opladen van elektrische voertuigen zo te coördineren dat pieken en dalen vermeden worden. Alle cruciale onderdelen voor een duurzaam toekomstbeeld zijn dus aanwezig: elektrische deelmobiliteit,  burgerparticipatie, hernieuwbare energie en netzekerheid.

De coöperaties bundelen hun krachten in het nieuwe CEDAN-netwerk:

  • Dankzij een roaming-overeenkomst tussen CoopStroom en Partago krijgen hun gebruikers toegang tot de deelauto’s van beide partijen, wat garant staat voor een spreiding over heel Vlaanderen;
  • Coöperanten van alle burgercoöperaties voor energie die aangesloten zijn bij REScoop Vlaanderen kunnen via hun lidmaatschap bij hun coöperatie alle CEDAN-deelauto’s gebruiken;
  • Naar de toekomst toe werken de burgercoöperaties mee aan optimale mogelijkheden om de elektrische deelwagens zo veel mogelijk op te laden met hernieuwbare energie van eigen PV-installaties;
  • De coöperaties hebben de ambitie om via duurzame, schaalbare en modulaire laadplein-concepten voor de nodige netwerkflexibiliteit te zorgen. Zo worden lokale of bovenlokale elektriciteitstekorten vermeden. Die netwerkflexibiliteit ontstaat enerzijds door hernieuwbare energieproductie met energieopslag via stationaire batterijen en anderzijds door de batterijen van elektrische wagens te combineren met slimme laadpalen (Smart en/of V2G).

Partago is actief in 10-tal gemeenten waaronder Gent, Leuven, Bonheiden, Brasschaat en Mortsel. CoopStroom is onder andere actief in Brugge, Harelbeke, Torhout en Heist. Het nieuwe deelwagennetwerk dat deze coöperaties samen aanbieden telt momenteel 101 elektrische auto’s, en dat aantal groeit steeds. Het aanbod gaat van gezinswagens, zoals de Renault Zoé en Nissan Leaf, tot personenbusjes en zelfs bestelwagens. Het volledige netwerk kan je raadplegen op de website van Partago.

Autodelen voor alle burgercoöperaties voor energie

De samenwerking tussen Partago en CoopStroom is een natuurlijk gevolg van hun identiteit. Beide organisaties zijn burgercoöperaties. Ze delen dezelfde waarden van transparantie, inspraak en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Beide organisaties zijn lid van REScoop Vlaanderen,  het netwerk van hernieuwbare energiecoöperaties dat de nieuwe energietechnologie, zoals zonnepanelen, windenergie en elektrische mobiliteit, voor en door burgers wil houden. Doordat zowel CoopStroom als Partago dezelfde deelauto-app gebruiken, ontwikkeld door de Europese coöperatie The Mobility Factory, verloopt de technologische integratie naadloos.

CoopStroom en Partago nodigden elke burgercoöperatie in Vlaanderen uit om hun leden te laten rijden met de elektrische deelauto’s. Via hun lidmaatschap van de burgercoöperatie kunnen ze namelijk alle CEDAN-deelauto’s gebruiken. Bij de start bieden alvast 8 van de 17 burgercoöperaties voor energie de elektrisch deelwagendienstverlening aan hun coöperanten aan. Dit zijn: Beauvent, CoopStroom, Druifkracht, Ecopower, Energent, Klimaan, ZuidtrAnt en Vlaskracht. Samen vertegenwoordigen zij 75.000 burgers. Wanneer deze coöperaties zelf met deelmobiliteit starten zullen zij hun deelwagens ook in het CEDAN-netwerk integreren. Stap voor stap wordt het nieuwe deelwagennetwerk zo steeds groter.

We zijn er trots op dat Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters en Federaal Minister van Energie Tinne Vander Straeten aanwezig zullen zijn om dit moment met ons en de pers te delen.

Lydia Peeters (L) en Tinne Vander Straeten (R)

Waarom autodelen

Eén derde van alle uitstoot van broeikasgassen komt van mobiliteit en transport. In die sector valt dus heel wat goed te maken. Door minder wagens in omloop te hebben en meer elektrisch te rijden wanneer het dan toch nodig is kunnen we de CO2-uitstoot van mobiliteit doen dalen en de lucht in onze steden gezonder maken.

Het gebruik van volledig elektrische deelwagens kan daarin bijdragen tot een aanzienlijke vermindering in CO2-uitstoot. De gemiddelde CO2-uitstoot van alle wagens in Vlaanderen lag in 2019 op 137 gram per kilometer. Een elektrische wagen stoot niks uit, vooral wanneer hij zijn stroom haalt uit hernieuwbare energie zoals zonnepanelen, en bespaart het milieu op die manier 137 gram CO2 per kilometer die hij rijdt.

Eén derde van alle uitstoot van broeikasgassen komt van mobiliteit en transport. In die sector valt dus heel wat goed te maken

 

Daarnaast is er ook een sterke daling in het bezit van een eigen wagen onder autodelers. Zo tonen studies aan dat een goed gebruikte deelwagen de productie van drie gloednieuwe wagens vermijdt. De fabricage van één conventionele wagen stoot op zich al zo’n 9 ton CO2 uit. De productie van één volledig elektrische wagen stoot dan wel meer uit—zo’n 15 ton CO2—maar wetende dat één elektrische deelwagen goed is voor drie conventionele wagens komen we uit op een theoretische balans van 12 ton CO2 in het voordeel van de deelwagen.

Partago en CoopStroom kiezen resoluut om niet te investeren in fossiele auto’s en houden bewust hun volledige vloot 100% elektrisch. Door elektrisch rijden aan te bieden in deelauto’s willen ze iedereen de kans geven met minimale klimaatimpact auto te rijden en kennis te maken met nieuwe, milieuvriendelijke technologie.

Over CoopStroom

CoopStroom CV so is een Brugse burgercoöperatie voor groene energie met een ecologisch en sociaal oogmerk. CoopStroom maakt deel uit van REScoop Vlaanderen, het netwerk van erkende burgercoöperaties. Het doel van CoopStroom is om de groei en erkenning van hernieuwbare bronnen van energie de stimuleren door zonnepaneelinstallaties te financieren en een uitgebreid netwerk aan volledig elektrische deelwagens op te bouwen. Bij de uitvoering van de projecten wordt steeds de voorkeur gegeven aan samenwerkingen met lokale leveranciers en installateurs om zo de plaatselijke economie te versterken.

Over Partago

Partago cv is een elektrisch autodelen coöperatie. Partago is sinds 2015 gespecialiseerd in 100% elektrische deelauto’s. Partago is een levendige coöperatie die als veranderaar een mogelijke toekomst wil tonen aan de samenleving, welzijn en welbevinden wil creëren voor de burgers, en goed rentmeesterschap voor de aarde aan de dag legt. Dat doet Partago door elektrische deelauto’s ter beschikking te stellen van haar leden.

Meer informatie: