Machelen van start!

Vandaag heeft DeeldeZongemeente Machelen het startschot gegeven voor twee deelauto’s en een V2G-laadpaal in Machelen. We zijn trots op de opening en zien uit naar meer deelauto’s.

Het unieke aan deze deelwagens is dat ze zoveel mogelijk op zonnestroom rijden.

Dit is mogelijk dankzij de verbinding van zonnepanelen met een slimme laadpaal, die de auto oplaadt door het beïnvloeden van de laadsnelheid en het tijdstip van laden (smart charging) wanneer veel zonne-energie voorhanden is. Het project is tot stand gekomen door DeeldeZon en heeft dus een startfinanciering vanuit Interreg Vlaanderen-Zuid-Nederland.

De zonnepanelen, die door de burgercoöperatie Pajopower met investeringsgeld van de burger zijn geplaatst op het dak van het gemeentehuis van Machelen staan tegelijkertijd ook in voor een deel van het energieverbruik van het gemeentehuis.

Pajopower-voorzitter Noël Sissau: “Deze zonnepanelen, die door de burgercoöperatie PajoPower met investeringsgeld van de burger zijn geplaatst op het dak van het gemeentehuis van Machelen, staan tegelijkertijd ook in voor een deel van het energieverbruik van het gemeentehuis. En dankzij de vernieuwende technologie van een terugleverende laadpaal, zal één van de deelwagens in Machelen ook energie kunnen teruggeven aan het gebouw op het moment dat de auto de energie niet onmiddellijk nodig heeft. Zo wordt onderzocht welke rol de elektrische wagen kan hebben in de opslagcapaciteit van zonne-energie maar ook in het stabiliseren van het elektriciteitsnet op piek- en dalmomenten.”

Dankzij de vernieuwende Vehicle 2 Grid (V2G) technologie van een terugleverende laadpaal, zal één van de deelwagens in Machelen ook energie kunnen teruggeven aan het gebouw op het moment dat de auto de energie niet onmiddellijk nodig heeft. Zo wordt onderzocht welke rol de elektrische wagen kan hebben in de opslagcapaciteit van zonne-energie maar ook in het stabiliseren van het elektriciteitsnet op piek- en dalmomenten.

Steve Claeys (burgemeester): Wie in Machelen wil autodelen, kan terecht op het ophaalpunt aan het gemeentehuis. Er wordt gestart met 2 volledig elektrische wagens, maar met de bedoeling dit aanbod verder uit te breiden in functie van het gebruik. Als gemeente ondersteunen we deze dienst. Het initiatief komt immers tegemoet aan de lokale parkeerdruk (één cambio-wagen vervangt immers minstens 8-12 particuliere wagens in de buurt) en draagt mee een steentje bij tot een verminderde milieubelasting.”

De deelauto’s waren niet onopgemerkt in de media. HLN en Nieuwsblad schreven over de lancering.