Nieuwe partner DeeldeZon: Ecopower | Interview met Karel Derveaux

DeeldeZon is trots op haar nieuwe partner: Ecopower. De hernieuwbare- energiecoöperatie wil zich niet alleen toeleggen op het duurzaam opwekken van elektriciteit en warmte, maar ook op het duurzaam opladen van elektrische deelauto’s. Door partner te worden van DeeldeZon zal Ecopower de installatie van laadpalen co-financieren en zijn expertise zo verbreden. Een interview met Karel Derveaux, verantwoordelijke voor energie-investeringen en innovatie bij Ecopower, over waarom een coöperatie kiest voor smart-charging deelauto’s en de keuzemogelijkheden van de burger in de groene transitie.

Ecopower is een “Vlaamse energiecoöperatie die tamelijk uit de kluiten is gewassen”, zo legt Derveaux uit.

“De coöperatie startte met een waterkrachtinstallatie voor het opwekken van energie.  Eind jaren negentig volgde de installatie van windturbines. Toen België enkele jaren later de energiemarkt vrijmaakte, werd het voor burgers eindelijk ook aantrekkelijk te investeren in zonnepanelen en daarmee de elektriciteit van hun eigen installatie terug te verdienen. Vele burgers participeren: inmiddels zijn er meer dan  65.000 coöperanten en worden 50.000 huishoudens voorzien van groene elektriciteit door Ecopower.”

Van opwekking van energie naar het opladen van deelauto’s. Waarom?
Vanuit onze coöperanten komt vaker de vraag of het mogelijk is om een elektrische auto volledig duurzaam te laden. Wij zien dat daar een behoefte is en willen daar ook aan voldoen. Het gebruik van de wagen is verantwoordelijk voor meer dan 30% van de CO2-uitstoot van een gemiddeld gezin in Vlaanderen of Nederland. De wagen vergroenen is daarom een belangrijk onderdeel van de energietransitie, maar dat is alleen zo wanneer er enkel groene stroom op de laadpalen komt.”

“Het pure bezit van de wagen die een groot deel van de tijd stil staat,” vervolgt Derveaux, “is enorm inefficiënt en daarmee een enorme milieubelasting. De wagen wordt geproduceerd met schaarse grondstoffen en met een aanzienlijk energieverbruik. Als je met meerdere mensen dezelfde wagen gebruikt, dan hoef je minder wagens te produceren. En zo zet je met een deelauto  de schaarse grondstoffen veel efficiënter in. Die maatschappelijke meerwaarde willen wij ondersteunen, want zeker niet iedereen heeft een auto nodig. Bovendien sluit het concept autodelen perfect aan bij het principe van een burgercoöperatie zoals Ecopower.

En waarom kiest Ecopower voor DeeldeZon?

“Omdat DeeldeZon een unieke samenwerking is:partners reiken elkaar de hand om een rendabel, toegankelijk en betrouwbaar model  te maken. Wij zullen nieuwe projecten co-financieren en daarbij zelf ook expertise opdoen in het volledig groen opladen van elektrische auto’s. Het is een beiderzijds voordeel. Wij werken vaker samen met andere organisaties, en dan vooral met coöperaties. Zo bieden we onze coöperanten het eerste jaar een gratis lidmaatschap aan voor een collega-coöperatie in deelauto’s.”

Geeft het coöperatieve model een voordeel in nieuwe projecten?

“Jazeker. Als coöperatie laten we onze deelnemers al zien dat de wind voor iedereen waait en de zon schijnt voor iedereen. Iedereen gebruikt energie, het is geen keuze. De keuze die je wél hebt, is om dat slimmer te gaan doen. Ook voor mobiliteit moet die keuze er zijn, wanneer we de volgende stappen maken in mobiliteit.”

Iedereen gebruikt energie, het is geen keuze. De keuze die je wél hebt, is om dat slimmer te gaan doen.

“Er is in België een interessante ontwikkeling gaande.” vervolgt Derveaux.“Kort gezegd  is het voor een onderneming fiscaal interessanter een auto ter beschikking te stellen dan het loon te verhogen. Dat gunstregime wordt echter snel afgebouwd tot nul in 2026. Enkel  voor volledig elektrische wagens blijft   de aftrekbaarheid  100 procent. Dat betekent een plotselinge inzet op een elektrische vloot in België – tenminste voor de burger die een bedrijfswagen krijgt.”

Maar dan is er ook de burger die geen bedrijfswagen heeft. 

“Die krijgt zo niet de mogelijkheid om mee te gaan. En daarom is autodelen zo een interessant model. Door dit coöperatief op te vangen en samen een elektrische wagen te delen, kan iedereen meedoen met het nieuwe rijden. Duurzaam transport voor iedereen is een sleutelelement in de energietransitie.”