Veelgestelde vragen

 • Wat is DeeldeZon?

DeeldeZon is een projectorganisatie, bestaande uit zeven Vlaamse en Nederlandse private partijen, die zich inzet om de Vehicle To Grid-methode uit te rollen in Zuid-Nederland en Vlaanderen. De accu van elektrische deelauto’s worden in ons project ingezet voor de opslag van zonne-energie. De zonne-energie kan door een zogenoemde ‘bidirectionele laadpaal’ niet alleen de auto opladen, maar de energie ook terugleveren aan het elektriciteitsnet. De doelstelling is om 80 zonnedaken, 80 bi-directionele laadpalen en 150 elektrische deelauto’s in gebruik te nemen in de komende jaren en deze te monitoren.

 • Wie kunnen zich aansluiten bij DeeldeZon?

DeeldeZon maakt onderscheid tussen gemeentes en locaties. Gemeentes in de regio Zuid-Nederland of Vlaanderen kunnen zich aansluiten bij DeeldeZon, waarbij we samen het project uitrollen over de meest geschikte wijken en locaties binnen een gemeente. Particuliere locaties kunnen zich ook aansluiten, zoals bijvoorbeeld woongroepen of semi-publieke instellingen. Interesse in DeeldeZon? We werken met verschillende projectmanagers voor Zuid-Nederland en Vlaanderen. Zij zijn het lokale aanspreekpunt.

Neem contact op voor meer informatie.

 • Wat kost het om aan te sluiten bij DeeldeZon?

Dit is afhankelijk van de situatie. Er worden in ieder geval kosten gemaakt voor installeren en aansluiten van de bidirectionele laadpaal. Hoe hoog deze kosten zijn, is afhankelijk van de locatie. Vragen moeten daarvoor worden beantwoord, zoals hoeveel er moet worden gegraven, de ligging van de elektrakabels en het type kabels om de uiteindelijke kosten te bepalen. DeeldeZon financiert een gedeelte van de kosten, net zoals de aangesloten gemeente ook een gedeelte financieren. Wanneer onze businesscase goed wordt uitgerold, verdient de gemeente (of de locatie) uiteindelijk de kosten weer terug.

 • Wat moet een gemeente organiseren om een laadpaal met deelauto mogelijk te maken?

Voor het plaatsen van een laadpaal op een openbaar terrein moet de gemeente een verkeersbesluit nemen. Indien het een (semi)privaat terrein betreft, hoeft er geen besluit genomen te worden. Dan kan de gemeente met de eigenaren van het terrein in gesprek gaan om de plaatsing van de laadpaal en de aansluiting met het zonnedak mogelijk te maken.

Daarnaast is het een meerwaarde voor het project als de buurt betrokken is bij het kiezen van de locatie van de laadpaal en de auto. Hierbij speelt de gemeente een belangrijke rol om bekendheid en acceptatie te genereren.

 • Waarom werkt DeeldeZon met deelauto’s?

Door de auto als deelauto in te zetten worden deze efficiënter gebruikt. Een deelauto kan gemiddeld 4 tot 12 privéauto’s vervangen. Daarnaast kan de deelauto worden ingezet voor sociaaleconomische vraagstukken. Het gebruiken van een deelauto kan een oplossing zijn voor mensen die niet de middelen hebben een eigen auto aan te schaffen of die op plekken wonen waar het openbaar vervoer ontoereikend is.

 • Krijgt DeeldeZon subsidie?

Ja. DeeldeZon wordt ondersteund door subsidie van Interreg Vlaanderen-Nederland.

 • Wie zijn de projectmanagers?

Limburg: Paul van de Kandelaar. Paul@zonnova.nl
Brabant: Johan Janse: Johan@zonnova.nl
Antwerpen (en regio): Sophie Loots loots.sophie@gmail.com

 • Wie is de eigenaar van de bidirectionele laadpaal?

MijnDomeinEnergie is de eigenaar van de laadpaal.

 • Wie is de eigenaar van de deelauto ?

In Nederland: (leasemaatschappij van) Buurauto

In Belgie: Partago/Zuidtrant of Partago/Pajopower/gemeente.

 • Wat kost het om gebruik te maken van de deelauto?

Dit is afhankelijk van het gebruik.

 • Wie zijn de partners van DeeldeZon en wat doen ze?

DeeldeZon kent zeven Vlaamse en Nederlandse private partners. Deze partners vervult een verschillende rol in project om deelauto’s, laadpalen en lokale zonnedaken te realiseren.

Zonnova verzorgt het algemene project- en procesmanagement van DeeldeZon en levert de projectleiders binnen gemeentes en locaties binnen Zuid-Nederland.

ZuidtrAnt zoekt in de zuidrand van Antwerpen naar de juiste locaties voor zon en deelmobiliteit, spreekt daar de lokale besturen aan en neemt de rol van projectleider op om alle partners samen te krijgen.

Mijndomein Energie verzorgt de bi-directionele laadpalen in Nederland en België.

i.LECO levert de innovatieve software om bi-directioneel laden mogelijk te maken en de energie infrastructuur optimaal te kunnen benutten.

Over Morgen levert de communicatie van het overkoepelende project en eventuele benodigde participatie voor de locaties voor de opwek van zonne-energie en plaatsing van deelauto’s.

Pajo Power verzorgt als lokale energiecoöperatie in België de zonne-energie.

Buurauto verzorgt de deelauto’s in Vlaanderen en Nederland.