Partners

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft subsidie verleent voor de realisatie van het project DeeldeZon. Elektrische deelauto’s worden via slimme bi-directionele laadpalen met de energie van zonnedaken geladen én deze energie kan weer aan de auto worden onttrokken wanneer er veel vraag is naar elektriciteit.  Aankomende jaren gaan de in totaal 7 Vlaamse en Nederlandse consortiumpartners Zonnova, Buurauto, Zuidtrant, Mijndomein Energie, i.LECO, Pajopower en Over Morgen hiermee aan de slag.

Zonnova verzorgt het algemene project- en procesmanagement van DeeldeZon.


Mijndomein Energie is een laadpalenbeheerder. Hier kunnen consumenten en zakelijke klanten terecht voor laadoplossingen en -palen.

Binnen DeeldeZon verzorgt Mijndomein Energie de bi-directionele laadpalen in Nederland en België. Meer informatie leest u op www.mijndomein.nl/energie.i.LECO gelooft in de ontwikkeling naar een samenleving op volledige duurzame energie. Om dit mogelijk te maken zet i.LECO zich in om met innovatieve software lokale duurzame energie voor de lokale samenleving van toegevoegde waarde te laten zijn.

Het project DeelDeZon gaat ook over het optimaal benutten van de energieinfrastructuur. Binnen het project verzorgt i.LECO hierover de benodigde kennis. Meer informatie leest u op www.ileco.energy.Over Morgen is het adviesbureau dat werkt aan een duurzame leefwereld met een integrale aanpak op het snijvlak van gebiedsontwikkeling en energietransitie.

Binnen DeeldeZon verzorgt Over Morgen de communicatie van het project en eventuele benodigde participatie voor de locaties voor de opwek van zonne-energie en plaatsing van deelauto’s.

Meer informatie leest u op www.overmorgen.nl.

Pajo Power verzorgt als lokale energiecoöperatie in België de zonne-energie. Meer informatie leest u op www.cvba.pajopower.be.

ZuidtrAnt cvba-so is een burgercoöperatie in de zuidrand van Antwerpen die 100% voor hernieuwbare energie gaat voor iedereen.

Binnen DeeldeZon zoekt ZuidtrAnt naar de juiste locaties voor zon en deelmobiliteit, spreken we de lokale besturen aan en nemen we de rol van projectleider op om alle partners samen te krijgen.

Meer informatie leest u op www.zuidtrant.be.

Buurauto verzorgt de deelauto’s in Vlaanderen en Nederland. Meer informatie leest u op www.buurauto.nl.