Over Deeldezon

 

Het Interregproject DeeldeZon pioniert samen met gemeenten, VVE’s en private partijen in de opzet van deelauto-projecten. Elektrische deelauto’s worden op een slim moment geladen met zonne-energie (smart-charging) en kunnen op een later moment de energie uit de accu terugleveren aan het energienet (Vehicle to Grid, kort: V2G). Hiermee vinden we een oplossing voor het vraagstuk van de opslag van duurzame energie, maken we ook in de toekomst het energienetwerk weerbaar tegen stroomuitval en kunnen we de fossiele flexibele reserve (gascentrales) vervangen voor een duurzame batterij-opslag.

Inmiddels zijn bijna twintig gemeenten en locaties bij ons aangesloten, waar wij verschillende projecten zijn gestart. In onze projecten koppelen we een gebouw in de wijk met veel zonnepanelen aan een smart-charging of V2G laadpaal, waaraan we een of meerdere deelauto’s koppelen die beschikbaar zijn voor de bewoners in de wijk. Ons doel is in november 2022 80 projecten draaiend te hebben in Zuid Nederland en Vlaanderen en zo de impact smart charging en V2G te laten zien en te monitoren en deelmobiliteit te stimuleren.

Vraag niet alleen waar de energie vandaan komt, vraag ook hoe we deze verspreiden

 

Onze stip aan de horizon

DeeldeZon streeft ernaar om in de grensregio (Zuid-Nederland en Vlaanderen) 80 zonnedaken, 63 bi‐directionele laadpalen, 20 slimme laadpalen en 150 elektrische deelauto’s in op elkaar aangesloten systemen te realiseren. In totaal zullen zo’n 24.000 panelen worden aangesloten. DeeldeZon is tot stand gekomen met dank aan subsidie van Interreg Vlaanderen-Nederland.