Maastricht

Gemeente Maastricht is partner geworden van het Interregproject DeeldeZon en geeft zichzelf hiermee de opdracht te gaan pionieren met de ‘vehicle to grid’-methode (V2G). De gemeente gaat opgewekte zonne-energie van daken tijdelijk opslaan in deelauto’s. Maastricht is momenteel op zoek naar geschikte locaties.

Pionieren in deelmobliteit

Door partnergemeente te worden van DeeldeZon wordt Maastricht pionier op het gebied van deelauto’s en bidirectioneel (V2G) laden. DeeldeZon bundelt de kennis van zeven innovatieve bedrijven om zonne-energie op te slaan in elektrische deelauto’s. Deze energie kan op een later moment worden teruggeleverd aan het wijknetwerk, wanneer de auto niet in gebruik is. De techniek is een belangrijk antwoord in de groene transitie en een sterke oplossing voor het rendabel maken van deelmobiliteit.

V2G: een belangrijk antwoord in de groene transitie en een sterke oplossing voor het rendabel maken van deelmobiliteit.

DeeldeZon projectleider Paul van de Kandelaar: “Gemeente Maastricht gaat met DeeldeZon  de aandacht richten op wijken waar vervoersarmoede heerst. Vervoersarmoede leidt tot vereenzaming en het vermindert het perspectief van burgers. De gemeente onderzoekt daarbij hoe zij de kosten van de deelauto kunnen verlagen, bijvoorbeeld door participatie in ruil voor vrije kilometers. Dat is een bijzondere toevoeging aan onze projecten en wellicht ook interessant voor andere gemeenten.”

Dubbelfunctie accu

Op momenten dat de deelauto niet in gebruik is, kan via een bidirectionele laadpaal de accu van de auto worden ingezet als batterij om de zonne-energie terug te leveren aanhet energienetwerk. Zo krijgt de elektrische auto door DeeldeZon een belangrijke dubbelfunctie. Niet alleen voor het aandrijven van de deelauto, maar ook voor het opvangen van een energiepiek met groene stroom.

Wat is DeeldeZon?

DeeldeZon is een EU-partnerproject en zet elektrische deelauto’s in voor de opslag van zonne-energie. Zo dragen we bij aan de energietransitie en onderzoeken we de mogelijkheden voor de deeleconomie. Ons doel is het opzetten van 80 zonnedaken, 80 bi-directionele laadpalen en 150 elektrische deelauto’s binnen Vlaanderen en Zuid-Nederland.

Zo werkt het

Elektrische deelauto’s worden opgeladen met zonne-energie van aangesloten zonnecellen. Deelnemers kunnen de auto reserveren. Op momenten dat de auto niet in gebruik is door een deelnemer, kan de accu worden ingezet om de zonne-energie terug te leveren aan het energienetwerk.