Woongroep Abshof

‘Vijftigers met een ambitie, zo noemen de deelnemers zich van Woongroep Abshof Munster Geleen. Zij bouwden zeven huizen in carévorm, met voldoende privacy, maar ook twee gemeenschappelijke ruimten. Hun doel? Samen oud worden met elkaar, CO-2neutraal.

Om dat te bereiken bouwden ze zonnepanelen op hun daken. Maar om zichzelf ’s avonds ook duurzaam van energie te voorzien, is dat niet voldoende. Daarom werd deze bijzondere woongroep onderdeel van DeeldeZon. Door een DeeldeZonpartner te worden, was de woongroep in staat een bidirectionele laadpaal te installeren. 

Via een bidirectionele laadpaal wordt de zonne-energie vanaf hun daken opgeslagen in de batterij van de elektrische deelauto’s. Deze slimme toepassing is de laatste schakel in het energieneutrale netwerk van Abshof. De huizen opereren bijna volledig onafhankelijk van het landelijk energie-netwerk. 

DeeldeZon is de laatste schakel in het energieneutrale netwerk van Abshof. De huizen opereren bijna volledig onafhankelijk van het landelijk energie-netwerk.

Batterijfunctie in lokaal netwerk

De accu van elektrische deelauto’s worden ook in dit DeeldeZon-project ingezet als ondersteuning voor opslag en levering van energie. De deelauto’s worden slim geladen met zonne-energie van de daken van Abshof. Op een later moment kan via de bidirectionele laadpaal  de elektrische auto de energie terugleveren aan de woningen en het net.

Daarmee krijgt de auto een belangrijke batterijfunctie in het lokaal netwerk van Abshof en wordt de cirkel van het lokale energienetwerk van Abshof gesloten. Het landelijk energienetwerk wordt alleen ingezet wanneer er zich een uitzonderingssituatie voordoet. DeeldeZon geeft zo een antwoord op de grillige energielevering die inherent is zonne-energie. 

Monitoring DeeldeZonlocatie

DeeldeZon is een pionierende organisatie opgezet met subsidie vanuit Interreg. Inherent aan onze pionierende rol is het monitoren van onze projecten en bijhouden wat de impact is van onze initiatieven.

Op Woongroep Abshof monitoren we onder andere de impact en het gebruik van buurtbewoners. Ook onderzoeken we de accu-capaciteit voor zowel mobiliteit en het huishouden en de sociale elementen van de deelauto. Daarbij houden we in het oog welke uitdagingen en bijzonderheden er gelden bij een locatie – in plaats van een gemeente – en hoe Abshof kan gelden als voorbeeldrol voor andere woongroepen en locaties.