Halle | Woonpunt Zennevallei

Woonpunt Zennevallei (WPZ) maakt al 100 jaar werk van sociale huisvesting in de gemeenten Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Pepingen.

Verhogen basisbereikbaarheid 

WPZ wil haar huurders, meestal mensen met mobiliteitsarmoede, de mogelijkheid geven om hun basisbereikbaarheid te verhogen. WPZ ziet autodelen hierbij als een vervoersmiddel op maat die een volwaardig, duurzaam en flexibel alternatief kan zijn voor het bezit van een eigen wagen.

Dit is dan ook de hoofdreden waarom WPZ beslist heeft om in te stappen in het project DeeldeZon. Daarnaast zal de maatschappij in Halle zelf gebruik maken van de wagen voor haar personeel.

Om het initiatief mogelijk te maken zal WPZ zonnepanelen installeren op het dak van haar kantoorgebouw. Deze zullen via een slimme laadpaal zonnestroom voorzien aan de deelauto.

Samen delen in transitie

DeeldeZon bundelt kennis van zeven innovatieve partijen om als één van de eerste ter wereld zonne-energie op te slaan in elektrische deelauto’s, de ‘vehicle-to-grid-methode’. De energie wordt later weer gebruikt op piekmomenten. De techniek is de belofte voor de toekomst op het gebied van duurzame energie. Daarvoor worden in verschillende gemeenten projecten opgezet tot slim laden (smart charging) en bidirectioneel laden.

Aan de zonne-installatie op het kantoorgebouw van WPZ is een smartcharging-laadpaal gekoppeld met een Renault ZoË. Deze laadpaal communiceert met de panelen op het dak en laadt de auto waar mogelijk op wanneer de zon schijnt en dus veel zonne-energie voorhanden is. Zo wordt het energienet significant ontlast.

Financiering

De deelauto zelf zal worden gefinancierd door de stad Halle. Naast WPZ en haar huurders zullen ook alle Hallenaren kunnen gebruik maken van de deelwagen, we rekenen hierdoor op een maximale inzet in de deelwagen en een proefproject voor meerdere deelwagens.

STATUSin werking
1 deelauto
1 V1G – enkele socket
12 kWp zonnepanelen

DATUMOPVOLGING
11/14/2019Eerste voorstelling project DeeldeZon en plaatsbezoek locatie
7/29/2020Overleg over project DeeldeZon bij stad Halle
9/23/2020Infosessie WPZ bewoners
10/1/2020Overleg WPZ en stad Halle
11/6/2020Goedkeuring college en WPZ
nov-dec 2020Voorbereiding samenwerkingsovereenkomst
dec.-20Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
jan.-21Offertevraag zonnepanelen project DeeldeZon
feb.-21Keuze en bestelling Zonnepanelen
mei-21Bestelling Renault Zoe
jun.-21Plaatsbezoek in kader van laadpaal
aug.-21Levering auto
sep.-21Bestelling laadpaal
13-okt.-21Plaatsing laadpaal
10/20/2021Persmoment DeeldeZon