Beersel | Sint-Victorschool

In Beersel plaats DeeldeZon binnenkort een slimme laadpaal, die aangesloten wordt aan 38 Kwp Zonnepanelen op het dak van de school Sint-Victor Alsemberg.

DeeldeZon bundelt kennis van zeven innovatieve partijen om als één van de eerste ter wereld zonne-energie op te slaan in elektrische deelauto’s. Aan de zonne-installatie wordt een smartcharging-laadpaal gekoppeld. Deze laadpaal communiceert met de panelen op het dak en laadt de auto waar mogelijk op wanneer de zon schijnt en dus veel zonne-energie voorhanden is. Zo wordt het energienet significant ontlast.

Status:project ondertekend
2 deelauto’s
1 V1G
38 kWp zonnepanelen
DatumOpvolging:
1-feb.-21eerste gesprek instap DDZ
feb-jun 21prospectie geschikte locatie
jul-sept 21bespreking binnen gemeente over gekozen locatie
9/29/2021plaatsbezoek locatie
15-okt.-21akkoord binnen gemeente en school over locatie
nov.-21ondertekening concessie zonnepanelen door de school
nov-dec 21voorbereiding samenwerkingsovereenkomst
23-feb.-22unanieme goedkeuring gemeenteraad
mrt.-22ondertekening samenwerkingsovereenkomst
mrt.-22offertevraag ZP en auto’s