Beesel

De gemeente Beesel is de tweede gemeente in Nederland die meedoet aan het Europese duurzame mobiliteitsproject DeeldeZon. Beesel heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, duurzame mobiliteit en vitaliteit van de wijken.

Medewerkers van de gemeente maken momenteel tijdens werktijden al gebruik van een elektrische deelauto van het Mobie-project waaraan alle Noord-Limburgse gemeenten deelnemen. DeeldeZon en de gemeente gaan daarnaast in samenwerking met lokale inwoners, verenigingen en bedrijven Beesel toekomstbestendig, duurzamer, schoner en energieneutraal maken.

Onder bewind van wethouder Marcel Roelofs werd Beesel een DeeldeZon-gemeente. Roelofs: “We hebben een verantwoordelijkheid om aarde goed te verzorgen en die wordt nu niet goed ingevuld. Ik wil die bewustwording bij de inwoners van Beesel terecht laten komen. Want ik geloof dat we nu moeten handelen om het tij te keren.”

ik geloof dat we nu moeten handelen om het tij te keren

DeeldeZon valt zowel onder de derde en de vierde pijler van de duurzaamheidsvisie van Beesel: duurzame opwek en besparing en duurzame mobiliteit. Wij waren als gemeente al bezig met een deelautoproject onder medewerkers van de gemeente. Ook ligt er een coöperatief zonnedak op de sporthal in onze gemeente. Een collega wees mij op DeeldeZon en door dit project konden wij deze twee projecten aan elkaar breien, als de som der delen. Zeker nu we in onze projecten gaan pionieren met V2G.”

V2G betekent Vehicle To Grid en vormt een belangrijk onderdeel van de DeeldeZonprojecten. Door het plaatsen van een bidirectionele laadpaal worden de elektrische deelauto’s opgeladen wanneer veel zonne-energie voorhanden is (smart charging). Op een later moment, wanneer de zon niet schijnt, kan de laadpaal de auto gedeeltelijk ontladen en terugleveren aan het gekoppelde pand of het wijknetwerk.

Roelofs: “De impact is niet alleen op minder verbruik, ook de bewustwording is een belangrijk onderdeel. Te veel mensen weten überhaupt nog niet dat je auto een batterij kan zijn. Met DeeldeZon zeggen we ook: deze techniek bestaat! En deelmobiliteit vormt een belangrijk onderdeel van onze vierde pijler van de duurzaamheidsvisie. Wat bijzonder is, is dat iedereen toegang heeft tot de auto. De mensen die geen auto kunnen betalen delen de auto met mensen die geen auto willen uit duurzaamheidsoverwegingen of efficiëntie. Iedereen heeft toegang tot dezelfde, veilige auto tegen dezelfde goede voorwaarden.”

Lees het hele interview met Marcel Roelofs via onze best practices.

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Paul van de Kandelaar via paul@zonnova.nl.