’s Hertogenbosch

Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch is een verkenning uitgevoerd met als doel zicht te krijgen op geschikte locaties voor toepassing van DeeldeZon. Inmiddels is duidelijk geworden dat er in de gemeente zeker tien locaties zijn, waar met succes DeeldeZon kan worden toegepast. Onder deze locaties bevinden zich bijvoorbeeld de Brede Bossche Scholen. Dit zijn wijkcentra, waarvan het gebouw voorzien is van vele zonnepanelen en waar naast onderwijs diverse buurtactiviteiten een plekje vinden. Samen met de gemeente worden nu stappen gezet, om tot daadwerkelijke realisatie over te gaan. Het doel is om in 2021 alle tien locaties operationeel te hebben.