Marcel Roelofs: “Ik geloof dat we nu moeten handelen om het tij te keren”

 

“Vandaag fietste ik naar het gemeentehuis en het was warm, veel te warm voor een novemberdag. Je hoeft geen scepticus te zijn om te begrijpen dat we iets aan het klimaat moeten doen, dat dit weer niet pluis is.” Marcel Roelofs werd in mei 2018 wethouder van de Limburgse gemeente Beesel, met de portefeuilles Beleven, Fijn wonen en Duurzaamheid. Onder zijn bewind werd Beesel een DeeldeZon-gemeente. Een interview met de wethouder over zijn persoonlijke drive, de duurzaamheidsvisie van Beesel en hoe DeeldeZon hier een belangrijk onderdeel van is geworden.

Waar komt uw persoonlijke motivatie voor het opzetten van duurzame projecten vandaan?
Het klinkt wellicht wat zwaar, maar ik zeg: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ Die ander is dan in dit geval de aarde. Want we zijn momenteel niet goed voor de aarde. We hebben daartoe wél de verantwoordelijkheid en die wordt nu niet goed ingevuld. Ik wil die bewustwording bij de inwoners van Beesel terecht laten komen. Want ik geloof dat we nu moeten handelen om het tij te keren.”

Snel na zijn aantreden ontwikkelde de wethouder de duurzaamheidsvisie. “Het is mijn persoonlijke overtuiging om te werken vanuit een visie, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan. En om houvast te geven voor iedereen die hieraan werkt. ”

Welke speerpunten heeft uw gemeenten op het vlak van duurzaamheid?
“In de duurzaamheidsvisie staan vier pijlers centraal, waarbij communicatie en sociale duurzaamheid hier als een rode draad doorheen lopen. De eerste pijler is de circulaire economie. Hiermee hebben we als doel de hoeveelheid afval per persoon te halveren, door in te zetten op recycling, hergebruik en zelfs reparatie. De tweede pijler is klimaatadaptie en biodiversiteit, zoals het vergroenen van pleinen en het straatbeeld. De derde pijler van onze gemeente is energieopwek en -besparing, waarbij we onderzoeken op welke manieren Beesel zelf kan voorzien in energieopwekking. En de vierde pijler is duurzame mobiliteit.”

Waarom is het project DeeldeZon van toegevoegde waarde voor uw gemeente?
“DeeldeZon valt zowel onder de derde en de vierde pijler, duurzame opwek en besparing en duurzame mobiliteit. Wij waren als gemeente al bezig met een deelautoproject onder medewerkers van de gemeente. Ook ligt er een coöperatief zonnedak op de sporthal in onze gemeente. Een collega wees mij op DeeldeZon en door dit project konden wij deze twee projecten aan elkaar breien, als de som der delen. Zeker nu we in onze projecten gaan pionieren met V2G.”

V2G betekent Vehicle To Grid en vormt een belangrijk onderdeel van de DeeldeZonprojecten. Door het plaatsen van een bidirectionele laadpaal worden de elektrische deelauto’s opgeladen wanneer veel zonne-energie voorhanden is (smart charging). Op een later moment, wanneer de zon niet schijnt, kan de laadpaal de auto gedeeltelijk ontladen en terugleveren aan het gekoppelde pand of het wijknetwerk.

Bijzonder wel, dat een elektrische auto kan dienen als batterij en zo meedraait met het elektriciteitsnet.

“Het is zó slim om een auto te koppelen aan een zonnedak, want het opslaan van de zonne-energie is een grote uitdaging. Bijzonder wel, dat een elektrische auto kan dienen als batterij en zo meedraait met het elektriciteitsnet. Maar de impact is niet alleen op minder verbruik, ook de bewustwording is een belangrijk onderdeel. Te veel mensen weten überhaupt nog niet dat je auto een batterij kan zijn. Met DeeldeZon zeggen we ook: deze techniek bestaat! ”

Wat betekent (elektrische) deelmobiliteit voor de inwoners en u als gemeente in de toekomst?
Wij zien dit als een belangrijke nieuwe optie voor vervoer in onze gemeente. Deelmobiliteit vormt een belangrijk onderdeel van onze vierde pijler van de duurzaamheidsvisie. Wat bijzonder is, is dat iedereen toegang heeft tot de auto. De mensen die geen auto kunnen betalen delen de auto met mensen die geen auto willen uit duurzaamheidsoverwegingen of efficiëntie. Iedereen heeft toegang tot dezelfde, veilige auto tegen dezelfde goede voorwaarden.

Het is onze missie om de angst weg te nemen.

Welke duurzaamheidsuitdagingen heeft uw gemeente op het snijvlak mobiliteit en energie?
De grootste uitdaging is namelijk mensen meekrijgen in dit project. De mens is gewoon van nature heel erg bang voor verandering. Het is onze missie om de angst weg te nemen. Onze inwoners dat comfort te bieden om in te zien dat mobiliteit en energie ons samen op weg kunnen helpen naar een duurzame toekomst.

Lees meer over het project Beesel.